Rekonstrukce střechy Brno a okolí

Rekonstrukce střechy Brno by se neměla podceňovat, protože mít kvalitní střechu nad hlavou – to je základní zásada spokojeného bydlení. A střecha, to musí být záležitost pevná, stabilní, komplexní, prostě dokonalá v každém možném ohledu. Jedině tak je schopna plnit svůj účel a houževnatě držet pod svojí ochranou domov po celá desetiletí.

Střecha musí být odolná

V souvislosti se střechou je nutné mít na paměti, že ať už se to, co se kolem nás děje, nazývá globální oteplování, globální ochlazování nebo jakkoli jinak, podstatné je, že se něco s klimatem opravdu děje. Už nemůžeme být tolik zaskočeni extrémními klimatickými jevy, jako jsou letní několikadenní přívalové deště, náhlé prudké nárazy silného větru nebo zimní tuhé mrazy. Nebo takto – my těmito jevy zaskočeni být můžeme, ale kdo by měl zůstat stoicky klidný, to by měla být střecha. Ta musí pevně stát a vzdorovat jakýmkoli rozmarům počasí.

Máte-li pochybnosti o stavu vaší střechy, pak je více než zodpovědné začít uvažovat o rekonstrukci. Je tomu tak obzvláště v tom případě, pokud máte starý typ jednoplášťové střechy bez pojistných izolačních fólií a bez větracích mezer. Dnešní doba volá po víceplášťových střechách bohatých na funkční doplňkové prvky.

Více prostoru pro komfortnější bydlení

Rekonstrukce střechy Brno ale není jen otázkou zvýšení odolnosti velmi důležité nejsvrchnější vrstvy vašeho obydlí. K rekonstrukci taky saháme, hledáme-li způsoby jak získat v domě nové prostory. Půda je totiž velmi perspektivní prostor. Už totiž pominuly doby, kdy místa těsně pod střechou byla vnímána jako nehostinná a neobyvatelná. Už pominuly doby, kdy půda byla dobrá tak akorát k tomu, aby se zde zavedla prádelna nebo skladiště nepotřebných věcí.

Dnes je běžné, že jsou střechy zaizolovány. Nedochází k intenzivní výměně tepelné energie s okolním prostředím, takže už neplatí, že je na půdě v létě nesnesitelné vedro a v zimě naopak chlad. Mluvíme zde tedy i o otázce energetických úspor pro domácnost – teplo vyrobené domácností, které logicky míří směrem vzhůru, neodtéká do okolního prostředí, ale drží se pěkně uvnitř domova. U některých typů staveb se tedy nakonec může stát, že velká investice, která byla vynaložena na rekonstrukci střechy, se během krátké časové doby, zvláště při současných prudce rostoucích cenách energií, vrátí.

Proto nelze chápat jako samoúčelný módní trend fakt, že v současné době hodně lidí řeší investice do vlastní nemovitosti, do řešení nových vzorců bydlení.

Žádné kompromisy, žádné výmluvy

Je ale jasné, že projekt jako je tento nemůžete svěřit jen tak někomu. Levné stavební společnosti, pro něž je příznačné to, že jsou rychle se vším hotoví, si leckdy nedají práci s propočítáním všech možných důsledků. Nikdo ale nepotřebuje narychlo spíchnutou nejistou střechu sestavenou z levných materiálů. Důvěryhodná společnost používá nejen kvalitní a značkové materiály, ale navíc vám nabídne škálu střešních doplňků, které se výrazně podepíšou na zvýšení komfortu a nezanedbatelnou úspor tepla.

Naše společnost nikdy nehledá poloviční řešení, žádné kompromisy. Rekonstrukci střechy chápeme jako zásadní proces. Vytvoříme vám podle vašich představ funkční komplex, který navíc bude skvěle působit i po designové stránce – jde přece i o to, aby střecha dobře vzhledově souzněla se zbytkem domu, nepůsobila rušivě a dodávala domu ten správný výraz důstojného, bezpečného domova.

To vše vám zaručí rekonstrukce střech u profesionálního a osvědčeného specialisty, jedničky v oblasti rekonstrukce střechy Brno.

rekonstrukce-strechy-brno
Rekonstrukce střechy Brno od profesionálů